• Start
 • Aktualności
 • O szkole
 • Dla uczniów
 • Dokumenty
 • Konkursy
 • Galeria
 • O szkole

  Witajcie w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie! Jesteśmy szkołą czerpiącą z tradycji Liceum Ogólnokształcącego WSIiZ, które założone zostało w 1992 roku, a w 2011 przekształcone w bezpłatne, publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące. Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się rzeszowskich szkół, co wynika nie tylko z naszej wieloletniej działalności, ale także znakomitej bazy dydaktycznej zapewnionej nam przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania. Dzięki temu jesteśmy w stanie skierować do naszych uczniów ofertę znacznie bogatszą i bardziej zróżnicowaną od innych rzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych. Jesteśmy jednym z 2 rzeszowskich liceów ogólnokształcących, w których w 2016 roku wszyscy zdali maturę!

   

  Naszymi największymi atutami są pełni pasji i zaangażowania nauczyciele, którzy realizują innowacyjne programy nauczania z takich przedmiotów jak: informatyki, matematyki, biologii medycznej, podstaw projektowania, retoryki i wychowania fizycznego. Dzięki ich staraniom nasi uczniowie uzyskali liczne sukcesy w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osiągnęli znakomite wyniki z egzaminów maturalnych, a będąc absolwentami studiują na prestiżowych kierunkach studiów, takich jak medycyna, informatyka, architektura, prawo prowadzonych przez najlepsze polskie, a także zagraniczne uczelnie. Działalność dydaktyczną ALO wspierają pracownicy naukowi WSIiZ, którzy realizują dodatkowe zajęcia z informatyki i przedmiotów przyrodniczych.

   

  Dzięki współpracy z WSIiZ mamy możliwość korzystania z nowoczesnych pracowni komputerowych oraz specjalistycznych laboratoriów zlokalizowanych w Centrum Edukacji Międzynarodowej, w Kielnarowej. W przeciwieństwie do pozostałych szkół publicznych dbamy o utrzymanie optymalnej liczebności klas i dajemy uczniom możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych, poziomu nauczania z matematyki oraz języków obcych. Szczególny nacisk kładziemy na naukę języka angielskiego, którego tygodniowa liczba godzin jest porównywalna ze szkołami dwujęzycznymi.

    

  Wysoką efektywność pracy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego potwierdziły wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w styczniu 2015 roku przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W pięciostopniowej skali: od A do E oznaczającej poziom spełniania wymagań MEN wobec szkół, ALO otrzymało najwyższy stopień A – celujący - w następujących obszarach:

  • realizacja nauczania w taki sposób, by odkryć talenty uczniów szczególnie zdolnych oraz wyrównać braki uczniów mniej uzdolnionych,
  • wysokie wyniki efektywności nauczania w zakresie wiedzy i umiejętności potwierdzone wynikami egzaminów maturalnych,
  • dążenie do pełnego rozwoju uczniów, przy zwróceniu uwagi na ich uzdolnienia i predyspozycje, ale także na indywidualną sytuację,
  • zaangażowanie i współpraca nauczycieli w zakresie planowania i realizacji toku nauki,
  • zarządzanie szkołą prowadzi do realizacji nowatorskich działań, które służą rozwojowi uczniów i nauczycieli.

   

  W pozostałych 7 obszarach spełniamy wymagania MEN na poziomie B, co oznacza bardzo dobry poziom spełnienia wymagań stawianych szkołom.

   

     Akademickie Liceum Ogólnokształcące
  ul. Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów,
  Tel.: +48 17 866 11 43
  Fax.: +48 17 866 12 28
  Email: liceum@alo.rzeszow.pl